KAREN WISLØFF - GESTALTPSYKOTERAPEUT - TRONDHEIM SENTRUM


HVA ER GESTALTTERAPI OG HVEM GÅR I GESTALTTERAPI?

Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden, og er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i dag. Det er en prosessorientert samtaleterapi hvor terapeuten er oppmerksom på hele mennesket, både tanker, følelser og kroppslige uttrykk. Ordet gestalt er tysk og kan oversettes til "en meningsfylt helhet" eller et komplett mønster.

Metoden i terapien tar sikte på å bevisstgjøre klientene på egne følelser og handlinger, slik at de tydeligere kan se og erkjenne seg selv og sine valg.

Hensikten med terapien kan være å bearbeide traumatiske opplevelser, kriser, angst, depresjoner, se på behovskonflikter og eksistensielle spørsmål, endre tvangsmessig atferd, utvide evnene til kommunikasjon og samhandling med andre og arbeide med egen utvikling.

Hver fjerde nordmann vil søke hjelp for psykiske problemer en eller annen gang i løpet av livet. Men det er ikke alltid like enkelt å vite hvilken terapeut man skal gå til. Kanskje trenger du en terapeut i en periode av livet, mens en annen innenfor en helt annen retning, kan hjelpe deg videre senere.

Kjenner du på;

Nedstemthet/Uro - Angstlidelser - Traumer - Identitet/Selvbilde - Konflikter - Eksistensielle spørsmål - Valg - Sorg/Sinne - Ensomhet? Da kan gestaltterapi være noe for deg.