KAREN WISLØFF - GESTALTPSYKOTERAPEUT - TRONDHEIM SENTRUM


Karen Wisløff

Vi opplever ikke verden som den er, men som vi er. Er vi triste, deprimerte eller angstfylte og usikre opplever vi verden og livet på en slik måte. Føler vi at vi får brukt våre evner, mestrer de utfordringene vi møter, er glade, tilfredse og energiske opplever vi livet og verden på den måten. Mitt fokus er å hjelpe deg til å bygge opp selvfølelse for å frigjøre livskraft og livsglede.

Jeg er født nysgjerrig og har en utforskende og kreativ holdning til livet. Jeg er lidenskapelig opptatt av hva som skjer i relasjon

mellom mennesker. I mitt voksne liv har jeg jobbet med mennesker i alle aldre, både innen sikkerhet, service og det offentlige. Jeg tror på mennesket og erfarer gjennom mitt virke som terapeut at et hvert menneske har iboende ressurser og evnen til å vokse.

I 2015 ble jeg ferdig utdannet gestaltpsykoterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. Et 4-årig studie.

Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening og forplikter meg til foreningens etiske retningslinjer, faglig oppdatering og jevnlig veiledning av godkjente veiledere. Jeg har selvfølgelig taushetsplikt som beskrevet i Lov om helsepersonell og Lov om alternativ behandling.

En vesentlig og viktig del av gestaltstudiet er at vi får innsikt i egne holdninger, prosesser og hvem vi er. Dette skjer både gjennom erfaringsbasert læring og ikke minst gjennom egenterapi før og under studiet. Kravet er 100 timer egenterapi samt gruppeterapi. Vi bruker oss selv, vår egen historie og våre egne utfordringer for å innlære teori og metoder, og vi blir kjent med egne interaksjonsmønstre og egen sosial atferd. Alle de metoder vi bruker har vi som sagt selv god erfaring med underveis i studiet og gjennom egenterapi.

HVORDAN JOBBER JEG?

Fokuset er på klienten. Med terapeutens støtte skal klienten finne vei til viktige erkjennelser som forhindrer klienten i å leve det livet som han eller hun ønsker seg. Terapiens mål er å skape en allianse mellom klient og terapeut slik at klienten med støtte fra terapeuten, kan bevege seg utenfor sine forsvarsmurer.

Klienten bestemmer hvor hurtig eller hvor langsomt terapien skal bevege seg fremover, og kan si stopp når som helst underveis i forløpet. Det er klienten som bestemmer. Forutsetningen for vellykket terapi er at det er gjensidig tillit mellom terapeut og klient.

I terapi tilbys klienten et trygt og personlig fristed der han eller hun kan legge sine følelser og tanker frem til refleksjon. I møtet med en åpen og nærværende psykoterapeut, kan klienten langsomt gjenvinne troen på seg selv og sine muligheter. Klienten vil oppleve å få en bedre kontakt med sine resurser og potensialer, og kan dermed leve et mer fritt og helt liv med nye muligheter. Klienten får mulighet til å bli klokere på seg selv og hva som skal til for å kunne skape det liv som føles riktig for den enkelte.